Crotone
Tempo di lettura: 2m 34s

Krotonerellandonews: “Ma quan ni rispigghiamu”

<<Eh finalmenteeeee….e ci vuliva…..vulissa sapiri c’ha aspittatu finu a mo pì intervenire…>>. <<Di cosa parli? E fai attenzione a non cadere dalla scala…>>. << E chi ci pozz fare iu si dinta nu moment particolare mi fa pulizzari i lampadari>>. <<Sei preoccupato per la fiducia al governo Draghi? Ma ormai gliel’hanno data per cui tranquillo l’Italia è salva>>. <<L’Italia? E chi mi ni frica i l’Italia a mia…c’è u Cutroni ca sta scinnenn e tu mi parri i l’Italia…pì l’Europei c’è temp ancora….>>. <<Ma è possibile che per te esiste solo il calcio…parlavo del Governo e non degli Europei…e comunque tu a cosa ti riferivi…>>. <<E mi riferiva ca finalmenti u presidente ha scinnutu dinti i spogliatoi pì parrari cu u mister e i ijucaturi…>>. <<Per dire cosa….>>. <<E chi s’avunu manciati a duminica…com stapivanu ara casa…ohi giò e i chide c’avunu parrari du schifu ca stamu videnn ogni duminica…ca parimu na squatra i frisulimiti…senza gulia…senza sang…e com piam nu goll ni sgonfiamo comu i palloncini da giostra>>. <<Ma hai provato a chiederti se magari il Crotone è effettivamente così debole?>>. <<Ohi giò u sacciu ca ù putimu fari a cempions lig ma almenu nu pochi i sanghi u putimu tirari fora? Nui namu sarvatu cu Falcinelli e cu Trotta ca i tann i goll s’hann scurdat comu si fann…namu sarvatu cu Sampirisi e non penzo ca chiri ca avimu mo su chiù scarsi…>>. <<E secondo te la verità qual è…>>. <<A verità? Ca hann mintiri u sang com fa u Spezia…com fa u Verona ca tena na squatra i ottoforini e s’ha già salvatu….u mister du nost modulu o non modulu c’addi fari iettaru u sang dinta u camp ca u Cutroni è l’unica cosa bella ca avimu a Cutroni e chist si l’hann mintiri dinta a capa>>. <<E però adesso c’è la Juventus…>>. <<Tesò sicuramente pirdimu ma a partita ni l’amu jucari, n’atu allenament comu chiru du Milan ù nu sopporto chiù>>. <<Ho capito dai…scendi dalla scala che ti vedo agitato…riposati…questa sera ti faccio i cunni moddri…>>. <<Ohi giò…ma unné Natale….>>. <<E se ci dovesse essere occasione per festeggiare?>>.